Duyurular

  • Bana hakanozyildiz@gmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

2020 SONUNDA TCMB'NİN DÖVİZ VARLIKLARINDAN SWAPLAR DAHİL YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÇIAKRINDA AÇIK 46 MİLYAR DOLARA YAKLAŞIYOR.SWAPLAR HARİÇ TUTULUNCA, DÖVİZ REZERVLERİ, YENİDEN BORÇLANAMASALAR,  KAMUNUN (HAZİNE+KİT'LER+BELEDİYELER VE KAMU BANKALARI) İLE TCMB'NİN DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KARŞILAMAYA YETMİYOR. ... Devamı
 Bu verileri iyi değerledirip, plana dayalı tarımsal destekleme programını başlatmazsak ileride gıda güvenliğimiz tehlikeye girebilir.... Devamı
Yabancılar döviz getirirken, yerliler çıkarmış.Kısa vadeli krediler geri ödenmiş"Sıcağın da sıcağı" para, TCMB SWAPları  (tabloda mevduat olarak görülüyor) 17,9 milyar $'a ulaşmış.... Devamı
Grafik 2008 Ocak - 2020 Kasım arasındaki dönemde TCMB resmî döviz varlıkları ile çıkışları arasındaki farkı gösteriyor. KAsım 2020 itibariyle açık -48,7 milyar $' ulaşmış. Bu düzey tarihi bir zirve.Kaynak: TCMB / EVDS ... Devamı
Döviz ihtiyacının büyük bölümü cari açık (31 milyar $) ile borç senedi ve kredi geri ödemelerinden (39,5 milyar $)Döviz ihtiyacının 38,5 milyar $'sık bölümü TCMB rezervlerinden, 21 milyar $'sık kısmı yeni borçlanmadan, 16,8 milyar $'sık kısmı da yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'deki bankalarda açtıkları mevduatlarında... Devamı
 Bir önceki aya göre;Nüfus artmış, işgücü sayısı azalmış, iş bulma ümidi olmayanlar artmış, işsizler azalmış. Atıl işsiz sayısı 10 milyon kişinin üstünde.... Devamı
Ülkelerin gelişme yönünü etkileyen faktörleri siz değerlendirin. ... Devamı
 Türkiye'de toplam borçlar 7,5 trilyon liraya yaklaşmış.Bu yılın ilk dokuz ayında artış 1,7 trilyon lira. Şirketlerin borç artışı 790 milyar lira.2002-2020 Eylül arası dönemde toplam borçların milli gelire oranı hızla artmış, zirve yapmış %158'e ulaşmış.... Devamı
Toplam Ziyaretçi: 254308