Duyurular

  • Bana hakanozyildiz@gmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

1998-2020 arası dönemde, milli gelirin sektörel dağılımında önemli değişiklikler olmuş. En önemlisi, 2008-2016 arasında, inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerinin payı imalat sanayinin payından daha fazla. 2016 yılında milli gelir hesaplanmasında değişiklik yapıldıktan sonra bu fark imalat sanayii lehine değişmiş. ... Devamı
Büyüme, bütçe açığı, enflasyon, cari açık, dış borç stoku ve işsizlik gibi makro değişkenlerden oluşan makro kırılganlık endeksi, 2001 deki düzeyini geçip, zirve yapmış ... Devamı
 Borçların çoğunluğu iç borç. Ancak şirketlerin yerel bankalardana aldıkları dövizli borçlar da iç borç olarak ele alınıyor. Kamunun borçları özelin (şirketler + haneler + Bankaların dış borçları) yarısı kadar.Yıllık artışlara bakınca, 2020 yılındaki 1,7 trilyon liralık artış tarihi bir... Devamı
2020 SONUNDA TCMB'NİN DÖVİZ VARLIKLARINDAN SWAPLAR DAHİL YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÇIAKRINDA AÇIK 46 MİLYAR DOLARA YAKLAŞIYOR.SWAPLAR HARİÇ TUTULUNCA, DÖVİZ REZERVLERİ, YENİDEN BORÇLANAMASALAR,  KAMUNUN (HAZİNE+KİT'LER+BELEDİYELER VE KAMU BANKALARI) İLE TCMB'NİN DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KARŞILAMAYA YETMİYOR. ... Devamı
 Bu verileri iyi değerledirip, plana dayalı tarımsal destekleme programını başlatmazsak ileride gıda güvenliğimiz tehlikeye girebilir.... Devamı
Yabancılar döviz getirirken, yerliler çıkarmış.Kısa vadeli krediler geri ödenmiş"Sıcağın da sıcağı" para, TCMB SWAPları  (tabloda mevduat olarak görülüyor) 17,9 milyar $'a ulaşmış.... Devamı
Grafik 2008 Ocak - 2020 Kasım arasındaki dönemde TCMB resmî döviz varlıkları ile çıkışları arasındaki farkı gösteriyor. KAsım 2020 itibariyle açık -48,7 milyar $' ulaşmış. Bu düzey tarihi bir zirve.Kaynak: TCMB / EVDS ... Devamı
Döviz ihtiyacının büyük bölümü cari açık (31 milyar $) ile borç senedi ve kredi geri ödemelerinden (39,5 milyar $)Döviz ihtiyacının 38,5 milyar $'sık bölümü TCMB rezervlerinden, 21 milyar $'sık kısmı yeni borçlanmadan, 16,8 milyar $'sık kısmı da yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'deki bankalarda açtıkları mevduatlarında... Devamı
 Bir önceki aya göre;Nüfus artmış, işgücü sayısı azalmış, iş bulma ümidi olmayanlar artmış, işsizler azalmış. Atıl işsiz sayısı 10 milyon kişinin üstünde.... Devamı
Toplam Ziyaretçi: 262230