Duyurular

  • Bana hakanozyildiz@gmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Bu yılın ilk altı aylık bütçe dengesi geçen yıla göre daha iyi.Ancak devlet artık düzenli vergi ve ceza toplayamıyor. Bu yılın ilk yarısında tahakkuk eden gelir toplamı 1,3 trilyon lira kadar. Bunun tahsil edilen kısmı, 617 milyar lira, yani %49’u. Tahsilatın az olmasındaki etkenlerden birinin, yılın ikinci yarısına düşen taksitlerin olduğunu ... Devamı
Türkiye'nin borçlarının toplamı 8 trilyon 242 milyar liraya ulaştı. borçlar 2017 sonundan bu yana yaklaşık 4 trilyon lira, yani bir kat artmış.Borçların milli gelire (GSYH) oranı %153,7 ile tarihi rekor kırmış. 2012 yılında başlayan reel borç artışı, 2019 sonrasında zirveyi sevmiş. ... Devamı
1998-2020 arası dönemde, milli gelirin sektörel dağılımında önemli değişiklikler olmuş. En önemlisi, 2008-2016 arasında, inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerinin payı imalat sanayinin payından daha fazla. 2016 yılında milli gelir hesaplanmasında değişiklik yapıldıktan sonra bu fark imalat sanayii lehine değişmiş. ... Devamı
Büyüme, bütçe açığı, enflasyon, cari açık, dış borç stoku ve işsizlik gibi makro değişkenlerden oluşan makro kırılganlık endeksi, 2001 deki düzeyini geçip, zirve yapmış ... Devamı
 Borçların çoğunluğu iç borç. Ancak şirketlerin yerel bankalardana aldıkları dövizli borçlar da iç borç olarak ele alınıyor. Kamunun borçları özelin (şirketler + haneler + Bankaların dış borçları) yarısı kadar.Yıllık artışlara bakınca, 2020 yılındaki 1,7 trilyon liralık artış tarihi bir... Devamı
2020 SONUNDA TCMB'NİN DÖVİZ VARLIKLARINDAN SWAPLAR DAHİL YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÇIAKRINDA AÇIK 46 MİLYAR DOLARA YAKLAŞIYOR.SWAPLAR HARİÇ TUTULUNCA, DÖVİZ REZERVLERİ, YENİDEN BORÇLANAMASALAR,  KAMUNUN (HAZİNE+KİT'LER+BELEDİYELER VE KAMU BANKALARI) İLE TCMB'NİN DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KARŞILAMAYA YETMİYOR. ... Devamı
 Bu verileri iyi değerledirip, plana dayalı tarımsal destekleme programını başlatmazsak ileride gıda güvenliğimiz tehlikeye girebilir.... Devamı
Yabancılar döviz getirirken, yerliler çıkarmış.Kısa vadeli krediler geri ödenmiş"Sıcağın da sıcağı" para, TCMB SWAPları  (tabloda mevduat olarak görülüyor) 17,9 milyar $'a ulaşmış.... Devamı
Grafik 2008 Ocak - 2020 Kasım arasındaki dönemde TCMB resmî döviz varlıkları ile çıkışları arasındaki farkı gösteriyor. KAsım 2020 itibariyle açık -48,7 milyar $' ulaşmış. Bu düzey tarihi bir zirve.Kaynak: TCMB / EVDS ... Devamı
Toplam Ziyaretçi: 272946